Prosjektleder: FAVEO Prosjektledelse AS v/Måns Davidson og Eirin Reinskou

 

Byggekomité:

Christian Moulin, Tor Ellefsen, Per Johan Wiig (geistelig representant), Inger Auen (verneombud), Marita Bruun, Terje Madsen og Johannes Sørhaug (leder). Prosjektleder er sekretær for BK