Ole Johnny Dahle (leder), Klevstrand menighet

Bjarne Bryn, Klevstrand menighet

Tor Ellefsen (nestleder), Porsgrunn menighet

Gjertrud Eide, Porsgrunn menighet

Ivar Gundersen, Eidanger menighet

Elin Aasheim, Eidanger menighet

Hans Jørgen Rohde, Brevik menighet

Leif Bryn, Brevik menighet

Morten Fleischer, prost

Ole Henrik Lia, kommunens representant