Slik svarte barn i grunnskolen på utfordringen om å tegne nye østre Porsgrunn kirke i 2012: