Porsgrunn får ny kirke

Juryen har enstemmig besluttet å kåre ”Reis opp” som vinner av arkitektkonkurransen om nye Østre Porsgrunn kirke. Etter juryens syn er ”Reis opp” et sterkt prosjekt på alle nivåer, og det prosjektet som best oppfyller programmets krav og konkurransens suksesskriterier. “Reis opp” er tegnet av Ådne Trodahl i Trodahl Arkitekter sammen med sivilarkitekt Espen Surnevik AS.

Se vinnerforslaget, samt alle de andre forslagene her: Innleverte forslag til konkurransen

Østre Porsgrunn Kirke brant ned til grunnen 11.april 2011 til stor sorg for hele byens befolkning. Vi hadde nylig feiret 250 års jubileum. Vel 10.500 personer som bor innenfor vårt sogn er medlemmer i Den Norske Kirke , av disse sogner ca. 8.000 til Østre Porsgrunn Kirke, og 2.500 til Vestre Porsgrunn kirke.